BÁO GIÁ 0909.228.350

Máy Bơm Hóa Chất Dạng Từ WILO | Siêu Phong

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tin tức

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-030PE

Model: PM-030PE

Công suất 30W

Nhiệt độ <60 độ C

 
3,424,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE

Model: PM-051NE

Công suất 50W

Nhiệt độ <90 độ C

 
3,720,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE

Model: PM-052PE

Công suất 50W

Nhiệt độ <60 độ C

 
3,725,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-150PE

Model: PM-150PE

Công suất 150W

Nhiệt độ <60 độ C

 
6,351,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH

Model: PM-250PEH

Công suất 250W

Nhiệt độ <60 độ C

 
7,668,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PES

Model: PM-250PES

Công suất 250W

Nhiệt độ <60 độ C

 
7,496,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-300PE

Model: PM-300PE

Công suất 300W

Nhiệt độ <60 độ C

 
9,957,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-403FG

Model: PM-403FG

Công suất 0.37Kw

Nhiệt độ <80 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-403PG

Model: PM-403PG

Công suất 0.37Kw

Nhiệt độ <60 độ C

 
21,346,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG

Model: PM-753PG

Công suất 750W

Nhiệt độ <60 độ C

 
29,356,000 vnđ

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753FG

Model: PM-753FG

Công suất 750W

Nhiệt độ <80 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503PG

Model: PM-1503PG

Công suất 1.5Kw

Nhiệt độ <60 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503FG

Model: PM-1503FG

Công suất 1.5Kw

Nhiệt độ <80 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG

Model: PM-2203PG

Công suất 2.2Kw

Nhiệt độ <60 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203FG

Model: PM-2203FG

Công suất 2.2Kw

Nhiệt độ <80 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703FG

Model: PM-3703FG

Công suất 3.7Kw

Nhiệt độ <80 độ C

 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG

Model: PM-3703PG

Công suất 3.7Kw

Nhiệt độ <60 độ C