BÁO GIÁ 0909.228.350

Máy Bơm Ly Tâm WILO | Siêu Phong

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tin tức

Máy bơm ly tâm trục ngang WILO...

MHI203-1/E/1-230-50-2

Công suất: 0.55Kw(1pha)

Q=6m3/h; H=33m

 
12,647,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1019-5/25/E/S/400-50

Công suất: 7.5Kw(3pha)

Q=16m3/h; H=190m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1015-5/25/E/S/400-50

Công suất: 5.5Kw(3pha)

Q=16m3/h; H=150m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1012-5/25/E/S/400-50

Công suất: 5.5Kw(3pha)

Q=16m3/h; H=120m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 218-5/25/E/S/400-50

Công suất: 1.5Kw(3pha)

Q=4m3/h; H=135m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 213-5/16/E/S/400-50

Công suất: 1.1Kw(3pha)

Q=4m3/h; H=95m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 414-5/16/E/S/400-50

Công suất: 2.2Kw(3pha)

Q=6.5m3/h; H=110m

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 2209-5/25/E/KS/400-50

Công suất: 11Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 2207-5/16/E/S/400-50

Công suất: 9Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 3603/1-5/16/E/S/400-50

Công suất: 7.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/400-50

Công suất: 7.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/400-50

Công suất: 5.5Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/400-50

Công suất: 4Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/400-50

Công suất: 4Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 614-5/16/E/S/400-50

Công suất: 3Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/400-50

Công suất: 3Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 611-5/16/E/S/400-50

Công suất: 2.2Kw(3pha)

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO Helix FIRST V...

Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/400-50

Công suất: 2.2Kw(3pha)