BÁO GIÁ 0909.228.350

Máy Bơm Tuần Hoàn Nước Nóng WILO | Siêu Phong

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tin tức

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WILO Star-RS15/6

Model: Star-RS15/6

Công suất: 84W

Cột áp (max): 5.8m

 

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-251E

Model: PH-251E

Công suất: 0.25 Kw

Cột áp (max) 7.5m

 
4,999,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-2200Q

Model: PH 2200Q

Công suất: 2.2Kw

Cột áp (max) 30m

 
14,298,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-1500Q

Model: PH 1500Q

Công suất: 1.5Kw

Cột áp (max): 25m

 
12,684,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-401E

Model: PH 401E

Công suất 400W

Cột áp (max) 19m

 
7,992,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-400E

Model: PH 400E

Công suất: 400W

Cột áp (max) 15.5m

 
7,751,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-254E

Model: PH 254E

Công suất: 250W

Cột áp (max): 15m

 
3,629,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-123E

Model: PH 123E

Công suất: 125W

Cột áp (max): 5m

 
3,606,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-101E

Model: PH 101E

Công suất: 100W

Cột áp (max) 4.5m

 
3,183,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WiLo PH-045E

Model: PH 045E

Công suất: 40W

Cột áp (max): 3.5m

 
1,407,000 vnđ